Boruto Naruto Game - RPG online do Naruto!

 • Pontos
  14885
  Destemido
  (Genin) Nv.10
 • Pontos
  10880
  Suzuya
  (Genin) Nv.7
 • Pontos
  10425
  arthur
  (Genin) Nv.6
 • Pontos
  8370
  LTTR
  (Iniciante) Nv.6
 • Pontos
  7760
  Itachei
  (Iniciante) Nv.6
 • Pontos
  300
  Finally know Nv.3
  Membros 1 / 5
 • Pontos
  260
  FirstStars Nv.2
  Membros 1 / 5
 • Pontos
  20
  Templar Legends Nv.1
  Membros 1 / 5